Aaltje Reuver

Luiperbeekstraat 42
6343 PV Weustenrade

Aaltje Reuver

Praktijk voor integrale therapie
en persoonlijke coaching

Leven is vanaf zijn geboorte voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan.
Zichzelf te verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel om vruchten voort te brengen.

Regressietherapie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. In therapie is gebleken dat alle ervaringen uit ons verleden in ons geheugen zijn opgeslagen. Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, geroken en geproefd hebben, kun je opnieuw ervaren. Dit kunnen zijn: ervaringen uit de kindertijd, de geboorte of een vorig leven.Omdat alle ervaringen uit het verleden in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen, gaan we er bij deze therapie vanuit, dat klachten en problemen in het heden hun oorsprong vinden in niet verwerkte ervaringen uit het verleden.

Niet verwerkte ervaringen

Het gaat er om dat de cliënt zélf ontdekt wat de relatie is tussen de niet verwerkte ervaringen uit het verleden en de emotionele en lichamelijke gevoelens. Pas dán kan een volledige integratie van de ervaring en loskomen van de problemen plaats vinden.

Door onder begeleiding terug te gaan naar die veelal traumatische ervaringen, om deze dan zowel fysiek, emotioneel als verstandelijk opnieuw te beleven, en vervolgens ook goed te verwerken, worden vaak verbluffende resultaten bereikt ten aanzien van de huidige problemen.

Trance

Over het verschijnsel trance bestaan veel misvattingen en vooroordelen. Trance is in feite een heel normaal verschijnsel. Als je naar een erg spannende film kijkt of een bijzonder boeiend boek leest kun je in trance raken. Een lange autorit is soms ook trance verwekkend.

In de praktijk blijkt dat behalve trance diepe ontspanning ook werkt. Uitgangspunt voor de therapie is altijd vanuit het huidige probleem terug te gaan in de tijd.

Herbeleving

Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. De één ziet min of meer duidelijke beelden, de andere hoort daarbij ook nog geluiden of ruikt geuren. Weer een ander wéét het alleen. Elke manier van herbeleving die tot inzicht en begrip leidt, heeft in principe effect.

Tijdens de herbeleving is er een soort dubbel bewustzijn aanwezig. Hiermee wordt bedoeld dat een deel van onszelf het verleden ervaart, terwijl een ander deel zich terdege bewust is dat we met de therapeut over die ervaring uit het verleden praten. Juist dat dubbele bewustzijn werkt sterk inzicht bevorderend.

Individuele therapie

Regressietherapie is een op inzicht gerichte therapie. Daarnaast is het een therapie die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de cliënt.

Door de doelgerichte manier van werken is het veelal ook een snelwerkende therapie. Toch worden regressietherapeuten nog al eens met ongeduld geconfronteerd. Te vaak moeten problemen waar iemand al jaren mee worstelt in enkele sessies worden opgelost. We zullen de laatste zijn om te pleiten voor een langdurig therapeutisch proces, maar de potentiële cliënt moet er wel rekening mee houden dat meerdere sessies nodig zouden kunnen zijn voordat het resultaat merkbaar wordt.

Geloof in regressietherapie is niet nodig, wel de bereidheid om de gevoelens die ervaren worden en de inzichten die ontstaan serieus te nemen.